Our Stations

Your neighborhood Texaco station is always happy to serve you.

Kīhei Chevron

1281 S Kīhei Rd
Kīhei, HI 96753
(808) 879-7811

24 hours
Carwash